- Privacyverklaring -

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Mijn-Tijd (Ivonne Scholten-Bunnik), zet zich volledig in om uw privacy te waarborgen, gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en zorgt ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Alleen Mijn-Tijd heeft toegang tot de gegevens in uw dossier. Mijn-Tijd heeft een geheimhoudingsplicht.

Mijn-Tijd is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als u het idee heeft dat uw gegevens die in bezit zijn van Mijn-Tijd niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mijn-tijd.nl.

Gegevens Mijn-Tijd

Naam: Mijn-Tijd, Ivonne Scholten-Bunnik
Adres: Katwijkerlaan 68A,
            2641 PJ Pijnacker 
Telefoon: 06 12623492
E-mail: info@mijn-tijd.nl
KvK nr.: 53468724
BTW nr.: NL178978346B01

AGB code zorgverlener: 90-045103
AGB code praktijk: 90-53766

Persoonsgegevens die Mijn-Tijd verwerkt

Mijn-Tijd verwerkt de persoonsgegevens die u verstrekt op het moment dat u van de diensten gebruik gaat maken.

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Medische gegevens en gegevens over uw leefwijze en omstandigheden die nodig zijn voor uw behandeling.

Reden van verwerking

Mijn-Tijd verwerkt uw persoonsgegevens:
• Om contact met u te kunnen opnemen.
• Om u te kunnen factureren.
• Om u op de juiste manier te kunnen behandelen.
• Om de administratie te voeren zoals wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

De gegevens in het cliëntendossier worden gedurende 15 jaar  bewaard.

Delen van persoonsgegevens met anderen

Mijn-Tijd deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en verstrekt deze alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mijn-Tijd en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mijn-tijd.nl. Er zal zo snel mogelijk, maar binnen maximaal 4 dagen op uw verzoek worden gereageerd.

Cookies op website

De website van Mijn-Tijd gebruikt technische en functionele cookies en analytische cookies.